Ke stažení

Návody

Výřivka

1) Ve vířivce se nesmí používat žádné saponáty, mýdla či oleje
2) Před vstupem do vířivky je třeba se osprchovat
3) Popis ovládacích prvků je na obrázku
Výřivka česky.jpg

Před použitím se vířivka předehřeje na požadovanou teplotu:
· Stisknutím hlavního vypínače se zapne ovládací panel
· Podržením tlačítka zámku se odemkne panel
· Jedním stiskem tlačítka „teplota“ se zvolí režim volby teploty a ta se upraví tlačítky pro její zvýšení, nebo snížení
· Dvojitým stiskem tlačítka předehřev se zapne topení – tlačítko předehřevu blikáním signalizuje aktivaci
· Po dosažení požadované teploty se předehřev vypne automaticky
· Stiskem tlačítek vodních okruhů se aktivují a deaktivují vodní trysky
· Stiskem tlačítka Vzduchové perličky se aktivuje – deaktivuje vzduchový kompresor
· Po skončení koupele se stiskem tlačítka samočištění spustí čistící proces

KRB

• Do krbu se smí používat jen dřevo – to je umístěno u zadního vchodu do objektu
• Je zakázáno spalovat jakékoli jiné materiály – odpad, plastové lahve atd.
• Při odchodu z budovy je nutné krb vždy uhasit
• Krb je vybaven elektronickou klapkou, nesmí se používat v případě výpadku elektrické energie – hrozí únik spalin do obytných místností

Pojistky

• Pojistky jsou umístěny v technické místnosti u vchodu
• V případě, že bude zapnuto moc spotřebičů najednou, například myčka, pračka, vířivka, vodní postel, sauna, může dojít k výpadku.
• V tomto případě je nutné zkontrolovat pojistkovou skříň a jističe, které jsou ve spodní poloze přepnout do horní polohy. Pokud je celý dům bez elektrické energie, zkontrolujte hlavní pojistkovou skříň na venku
• Pokud ani toto nepomůže, mohlo dojít ke krátkodobému výpadku distribuční společnosti, nebo volejte …………………..

Topení

Topení je plně automatické
Přes den od 8hod do 22hod je nastavená teplota 22°C
od 22h-8h je nastavena teplota 18°C.
Občas asi 4x za den se může topeni vypnout, na cca 30min, dle tarifu od společnosti Čez

BOJLER

Ohřev vody je automatický, bez omezení a v dostatečné kapacitě. V případě, že dojde teplá voda, je to způsobeno buď kompletním vyčerpáním bojleru nadměrnou spotřebou, nebo vypadlým jističem v technické místnosti.